Hướng dẫn cách mở khóa tài khoản facebook bị FAQ Apps

Hôm nay ISOCIALFB sẽ hướng dẫn cách mở khóa tài khoản facebook bị FAQ Apps

Điều kiện bạn phải có CMND chuẩn.
– Bước 1 : Fake IP bằng Hola rồii vào Facebook —> Fake IP ( VƯƠNG QUốC ANH )
– Bước 2 : Đăng nhập nick bị FAQ APPS.
– Bước 3 :
+ Dùng 3 link support này: https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
+ Dùng Additional info: I think there is one mistake in the lock my account! Please help me to reconsider account. Thanks for read.
+ Vào link này tiếp: https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
+ Dùng Additional info: I think there is one mistake in the lock my account! Please help me to reconsider account. Thanks for read.
—-CÁCH REP MAIL—-
Hello Facebook Team : That is my
This is of my identity card issued by the government, so please check it and unlock my account
Email:
Full name:
Birthday:
My ID in passport:
URL : facebook.com/
I think there is one mistake in the lock my account! Thanks for read.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

mua thành công